Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare.

Written by crisadmin on . Posted in Mobilitate